Tin hoạt động

Giới thiệu chung

Chủ nhật - 18/09/2016 22:17
Qua 49 năm xây dựng và phát triển, phòng đã tham mưu cho Hiệu trưởng và trực tiếp chỉ đạo các Khoa, Bộ môn các công việc quản lý được Hiệu trưởng phân công trong quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, chuyên ngành và quản lý kế hoạch đào tạo bậc đại học, cao đẳng hàng năm; tổ chức triển khai các hoạt động quản trị chức năng đã được Hiệu trưởng phê duyệt gồm điều hành việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lịch trình và thời khóa biểu, tổ chức quản lý giảng dạy đối với giáo viên và học tập của người học theo quy chế và hệ thống đào tạo quy định
image003
image003
PHÒNG ĐÀO TẠO
 
Địa chỉ: Trường Đại học Thương Mại
Điện thoại: (04)37.642.133
Email: daotao@vcu.edu.vn
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Hóa
Phó trưởng phòng:     Ths. Ngô Quỳnh Chi
                                   Ths. Đào Văn Hiệng
 
horizontal rule
Quá trình hình thành và phát triển
Các tổ công tác trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ:
Các văn bản quản lý đã ban hành
Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án đã và đang triển khai thực hiện
 

 
1. Quá trình hình thành và phát triển:
Phòng Đào tạo được thành lập năm 1960, tiền thân là Phòng Giáo vụ. Trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 1989 phòng được đổi tên thành phòng Đào tạo.
Qua 49 năm xây dựng và phát triển, phòng đã tham mưu cho Hiệu trưởng và trực tiếp chỉ đạo các Khoa, Bộ môn các công việc quản lý được Hiệu trưởng phân công trong quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, chuyên ngành và quản lý kế hoạch đào tạo bậc đại học, cao đẳng hàng năm; tổ chức triển khai các hoạt động quản trị chức năng đã được Hiệu trưởng phê duyệt gồm điều hành việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lịch trình và thời khóa biểu, tổ chức quản lý giảng dạy đối với giáo viên và học tập của người học theo quy chế và hệ thống đào tạo quy định. Thực hiện các công việc tuyển sinh và tốt nghiệp theo sự chỉ đạo của Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu phát triển và xây dựng trường Đại học Thương mại thành một trường đại học đa ngành, có định hướng nghiên cứu khoa học; thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tê. Phòng đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng và ban hành nhiều văn bản quản lý trong nhà trường phù hợp với điều kiện cụ thể của từng thời kì. Đặc biệt phòng đã tham mưu đắc lực cho Ban Giám hiệu về phát triển và mở rộng các hệ, ngành đào tạo, Đặc biệt từ năm 1990, là thành viên tổ hợp tác quốc tế đã tham mưu cho Hiệu trưởng lần đầu tiên ký kết các hiệp định về đào tạo song phương với một số trường đại học nước Cộng hoà Ucraina và hàng đã cử nhiều sinh viên, cán bộ và giáo viên tu nghiệp (học đại học, đi thực tập sinh, nghiên cứu sinh) tại Công hoà Ucraina; và đặc biệt từ năm 1992 đến năm nay trường đã cử nhiếu cán bộ, giáo viên đi đào tạo chương trình cao học, nghiên cứu sinh tại Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Úc, Canađa, Thụy Sĩ, Thái Lan ... với đội ngũ được đào tạo ở nhiều nước khác nhau trên thế giới là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng, đổi mới các chương trình đào tạo hiện hữu cũng như xây dựng các chương trình đào tạo mới các ngành, chuyên ngành để từng bước xây dựng trường Đại học Thương mại thành một trường đại học đa ngành gắn với định hướng nghiên cứu và từng bước đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về  "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020”.
 Hàng năm, phòng đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện nghiêm công tác đào tạo với các bậc, hệ đào tạo trong trường. Trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm trường mở thêm một ngành đào tạo mới với tổng số lượng hơn 1000 sinh viên theo học.
Với những thành tích trên trong 5 năm liên tục gần đây phòng Đào tạo được Hội đồng thi đua, khen thưởng trường công nhận tập thể lao động tiên tiến và Bộ trưởng công nhận tập thể lao động xuất sắc; và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen 10 năm đổi mới 1990-2000 và hai Bằng khen cho các năm học; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2005; năm 2007 được Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xét đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ.
2. Các tổ công tác trực thuộc
 2.1. Tổ công tác số 1: Tổ điều hành kế hoạch
* Chức năng nhiệm vụ chính:
- Xây dựng lịch trình, kế hoạch giảng dạy cho các lớp đại học, cao đẳng chính quy;
- Quản lý các lớp học phần GDTC, Giáo dục quốc phòng và cấp chứng chỉ GDTC, GDQP cho sinh viên đại học,cao đẳng chính quy.
* Danh sách các cán bộ của tổ công tác:
 
  Giới thiệu chung
STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Huệ Thạc sĩ Tổ trưởng  
2 Nguyễn Thị Hường Cử nhân Chuyên viên  
3 Nguyễn Thị Phương Lý Thạc sĩ Chuyên viên  
4 Hà Thị Quỳnh Nga Cử nhân Chuyên viên  
2.2. Tổ công tác số 2: Tổ quản lý đào tạo
* Chức năng nhiệm vụ: Triển khai kế hoạch giảng dạy đã được phê duyệt: Xây dựng thời khóa biểu, tô chức đăng ký, thành lập các lớp học phần và heo dõi quản lý các lớp học phần đối với hệ đào tạo chính quy tại trường.
* Danh sách các cán bộ của tổ công tác:
STT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Ghi chú
1 Hoàng Thùy Dương Thạc sĩ Tổ trưởng  
2 Nguyễn Bích Ngọc Cử nhân Chuyên viên  
3 Hà Xuân Bình Cử nhân Chuyên viên  
4 Nông Thị Hồng Anh Cử nhân Chuyên viên  
5 Nguyễn Tiến Đạo Thạc sĩ Chuyên viên  
6 Hồ Thị Thanh Bình Cử nhân Chuyên viên  
7 Phan Lạc Khánh Cử nhân Chuyên viên  
8 Vũ Mạnh Quyết Cử nhân Chuyên viên  
9 Đỗ Thị Mai Thạc sĩ Chuyên viên  
10 Nguyễn Trung Hải Cử nhân Chuyên viên  
 
 3. Chức năng nhiệm vụ:
* Chức năng nhiệm vụ chung:
Chức năng nhiệm vụ của phòng được xác định rõ ràng nhằm đáp ứng đầy đủ các nguồn lực theo yêu cầu phát triển và đổi mới của trường phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của trường, Quyết định số 58/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Điều lệ trường đại học”, Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ và Đề án Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt..
 * Chức năng nhiệm vụ cụ thể:
Chức năng, nhiệm vụ của phòng được xác định rõ ràng, có sự rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng, yêu cầu phát triển của trường qua từng thời kỳ. Sứ mạng của phòng được xác định: Tham mưu cho Hiệu trưởng và trực tiếp chỉ đạo các Khoa, Bộ môn các công việc quản lý được Hiệu trưởng phân công trong quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, chuyên ngành và quản lý kế hoạch đào tạo bậc đại học, cao đẳng hàng năm; tổ chức triển khai các hoạt động quản trị chức năng đã được Hiệu trưởng phê duyệt gồm điều hành việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lịch trình và thời khóa biểu, tổ chức quản lý giảng dạy đối với giáo viên và học tập của người học theo quy chế và hệ thống đào tạo quy định. Thực hiện các công việc tuyển sinh và tốt nghiệp theo sự chỉ đạo của Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Chức năng, nhiệm vụ của phòng và được cụ thể hóa đối với từng cán bộ công chức trong phòng rõ ràng, định kỳ được rà soát, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đổi mới đáp ứng chuẩn theo mục tiêu ba khâu đột phá và các quy định của trường; đồng thời được cụ thể hoá thành kế hoạch nhiệm vụ từng năm học, được phổ biến, triển khai tới toàn thể cán bộ công chức. Thực tế hoạt động của phòng từng năm học đều được tổ chức sơ tổng kết, đánh giá, xem xét việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra, phân tích rõ những điểm mạnh, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của hạn chế tồn tại. Từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu kế hoạch cho học kì, năm học mới trên cơ sở kế hoạch và định hướng phát triển của nhà trường và dựa vào khả năng, nguồn lực thực tế của phòng.
 4. Các văn bản quản lý đã xuất bản, ban hành:
STT Tên tài liệu
1 Kế hoạch giảng dạy năm học (từ 2007  đến 2012)
2 Quy định về thi lại thi cải thiện điểm.
3 Quy định về giờ lên lớp đối với học phần GDQP, GDTC
4 Tài liệu sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên hệ liên thông trình độ đại học.
5 Kế hoạch giảng dạy toàn khóa đối với đại học, cao đẳng chính quy
6 Lịch trình thời khoá biểu của từng học kỳ, năm học
 
 
5. Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án đã và đang triển khai thực hiện (có thể thống kê theo năm hành chính hoặc năm học)
             - Đề tài cấp Bộ
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Ghi chú
1 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may mặc trong hoạt động xuất khẩu PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long  
2 Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho rau quả xuất khẩu của các tỉnh đồng bằng Bắc bộ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế TS. Nguyễn Hoá  
 
            
 - Đề tài cấp trường, dự án:
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Ghi chú
1 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giờ thực hành tại Trường ĐH TM ThS. Trịnh Thị Sâm  
2 Xây dựng quy trình triển khai tiếp nhận và xử lý đơn thi lại, thi cải thiện điểm theo Quyết định 562/QĐ-ĐHTM ngày 09 tháng 10 năm 2008 của trường Đại học Thương Mại ThS. Đào Văn Hiệng  
3 Dự án R&D về đăng ký học tập qua mạng. TS. Nguyễn Hoá  
4 Dự án R & D về đăng ký thi lại, thi cải thiện điểm qua mạng Internet. Ths. Ngô Quỳnh Chi  
5 Dự án R &D: Xây dựng modul CTĐT chuẩn 8 học kỳ cho sinh viên đại học chính quy theo CTĐT của 15 chuyên ngành tại ĐHTM Ths. Ngô Quỳnh Chi  
6 Dự án R &D: Xây dựng kế hoach đào tạo chuẩn toàn khóa cho sinh viên đại hoc, cao đẳng chính quy của các chuyên ngành đào tạo tại ĐHTM TS. Nguyễn Hóa
Ths. Nguyễn Thị Huệ
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây