Tin hoạt động

Kế hoạch làm luận văn thạc sĩ của các lớp cao học k21b,n

Chủ nhật - 18/09/2016 22:10
KẾ HOẠCH LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA CÁC LỚP CAO HỌC K21B,N
Thời gian Công việc cụ thể
5/2016 Hướng dẫn khảo sát thực tế và làm đơn đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ
Từ 6/2016 đến 8/2016 Khảo sát thực tế để viết đơn đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ
Từ 05/9/2016 đến 11/9/2016 Học viên nộp đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ (theo mẫu) cho BCS lớp. BCS lớp chuyển cho Khoa SĐH
Từ 12/9/2016 đến 30/11/2016 Duyệt tên đề tài luận văn thạc sĩ, ra quyết định phân công người hướng dẫn khoa học và giao đề tài luận văn thạc sĩ
Từ 5-10/12/2016 Học viên nhận Quyết định phân công người hướng dẫn khoa học và giao đề tài luận văn thạc sĩ tại VPK Khoa SĐH
Từ
12-24/12/2016
Học viên gặp người hướng dẫn khoa học để chuyển Quyết định phân công người hướng dẫn; xin ý kiến về đề cương và kế hoạch làm luận văn thạc sĩ
Từ
25-31/12/2016
Học viên nộp về Khoa SĐH đề cương, kế hoạch làm luận văn thạc sĩ (có xác nhận của người hướng dẫn khoa học)
Từ 05-10/6/2017 Học viên nộp 01 quyển luận văn (bìa mềm) để Khoa SĐH kiểm tra hình thức theo quy định. Học viên nào không hoàn thành luận văn đúng hạn phải làm đơn xin gia hạn nộp luận văn (theo mẫu) gửi Khoa SĐH trước ngày 10/6/2017 và phải nộp học phí gia hạn học tập theo quy định hiện hành của Nhà trường
Từ 12-17/6/2017 Sau khi được Khoa SĐH kiểm tra và chấp nhận hình thức luận văn, học viên nộp Khoa SĐH: (i) 01 quyển luận văn (theo quy định); (ii) Đơn xin bảo vệ luận văn (theo mẫu); (iii) Lý lịch học tập và công tác (theo mẫu)
Từ 03-29/7/2017 Khoa SĐH làm Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trình Ban Giám hiệu ký
Từ 31/7-05/8/2017 Học viên đến Khoa SĐH nhận Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ
Từ 15/8/2017 đến 08/9/2017 Bảo vệ luận văn thạc sĩ
Từ 30/8/2017 đến 22/9/2017 Học viên nộp: 01 đĩa CD-ROM (hoặc USB) nội dung luận văn và 01 quyển luận văn (theo quy định) tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Thương mại; File mềm luận văn (qua email sdh@vcu.edu.vn hoặc sdh.dhtm@gmail.com)
Chậm nhất 22/9/2017 Nộp xác nhận Tờ khai nộp lưu chiểu tài liệu tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Thương mại về Khoa SĐH
Nửa cuối     tháng 10/2017 Bế giảng và trao bằng thạc sĩ
  Hà Nội, ngày 20 tháng 5  năm 2016
T/L HIỆU TRƯỞNG                                                                                TRƯỞNG KHOA SĐH
 
 
 
PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây