Tin hoạt động

Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - Phùng Thị Mỹ Linh

Chủ nhật - 18/09/2016 22:11
1. Tên luận án: Chính sách và giải pháp của tỉnh Nam Định đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Phùng Thị Mỹ Linh 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. TRẦN HÙNG Hướng dẫn 2: PGS.TS. PHẠM CÔNG ĐOÀN
6. Những kết luận mới của luận án:

Hệ thống hóa một số lý luận về chính sách và giải pháp của tỉnh đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V; làm rõ khái niệm phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V trên địa bàn tỉnh; chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V trên địa bàn tỉnh; xác định nội dung chính sách và giải pháp của tỉnh đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách và giải pháp của tỉnh đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V.

Phân tích thực trạng chính sách và giải pháp của tỉnh Nam Định tác động đến phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V và thực trạng phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V tỉnh Nam Định thông qua dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân, từ đó xác định những vấn đề đặt ra của tỉnh Nam Định đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V.

Đề xuất các quan điểm và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây